BOGUDGIVELSE: BRUGERINVOLVERING I SUNDHEDSVÆSENET

Der er udkommet en vigtig bog, der sætter fokus på brugerinvolvering i sundhedsvæsenet. I denne bog har flere gode kræfter i selskabet givet værdifulde input og sat fokus på interprofessionel læring og samarbejde.

Gads forlag skriver om udgivelsen:

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet – en personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer er en bog, der fokuserer på involvering af personer, der søger sundhedsvæsenet. Bogen er den første af sin art i Danmark, og den beskriver alle aspekter af brugerinvolvering på tværs af sundhedssystemet.

Formålet med bogen er at give sundhedsprofessionelle øget viden og dermed bedre forudsætninger for at praktisere personinvolvering i et tværprofessionelt perspektiv. Personinvolvering forstås som de situationer, hvor personer, der er brugere af sundhedssystemet, er aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet i det omfang den enkelte kan og vil.

Bogen indeholder 16 kapitler, og i erkendelse af betydningen af de personer, det hele drejer sig om, gives ordet i kapitel 1 til dem. Kapitlerne 2-6 introducerer de kernebegreber, som bogen baseres på – herunder den historiske udvikling frem mod dagens tilbud. I kapitlerne 7-9 ses der på involvering knyttet til mødet med hospitalerne. Kapitel 10 præsenterer involvering af de personer, der modtager interventioner knyttet til socialpsykiatrien, og kapitel 11 omhandler personer, der modtager interventioner på kommunale rehabiliteringsinstitutioner. Kapitel 12 ser på involvering, når personen modtager interventioner i eget hjem, mens kapitel 13 omhandler personen, der modtager interventioner boende på plejehjem. I kapitel 14 er fokus på personen, der modtager palliative indsatser i eget hjem eller på hospice. Endelig præsenteres i kapitel 15 involvering af personer, der er i specifikke behandlingsforløb, men som enten har gentagne møder med sundhedsvæsenet eller som kun møder sundhedssystemet i enkeltstående tilfælde. Bogen afsluttes med et perspektiv på fremtidens personinvolvering i sundhedsvæsenet.

Bogens hovedmålgrupper er ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker – både de studerende og færdiguddannede. Men selvom bogen primært henvender sig til disse professioner, vil den også være meget anvendelig for andre faggrupper, der har deres virke i sundhedssektoren.

RECEPTION PÅ BOGEN BRUGERINVOLVERING I SUNDHEDSVÆSENET

Det er med stor stolthed, at Anette Lykke Nielson og Annette Winther Erichsen, som sidder i bestyrelsen for selskabet deltog i receptionen på den meget vigtige bog, som sætter fokus på dem som det handler om i Sundhedsvæsenet – nemlig patienterne og borgerne.De har bidraget med kapitlet ”Interprofessionel læring og samarbejde styrker et brugercentret sundhedsvæsen”.

Hvorfor skal du så købe bogen for at læse kapitlet?

Det skal du fordi det beskriver hvad interprofessionel læring og samarbejde er, samt hvordan kompetencerne kan udvikles, så der arbejdes interprofessionelt i sundhedsvæsenet. Desuden kan du blive klogere på systematisk brugerinvolvering og hvilken forskel det gør for brugerne, , hvad facilitering er og hvordan det skaber værdi for brugerneKapitlet afsluttes med eksempler fra sundhedsvæsenet, som tydeliggør værdien af det interprofessionelle arbejde.

Lene Duus sidder i bestyrelsen for selskabet og er sammen med to andre fagredaktører på den vigtige bogudgivelse.

I forbindelse med udgivelsen har Lene Duus udtalt følgende:

“Som fagredaktør på bogen er jeg meget stolt over, at det lykkedes os at få udgivet en bog på tværs af de tre sundhedsprofessioner; ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. De fleste kapitler har forfattere af alle tre professioner – ligesom vi i fagredaktionen repræsenterer de tre professioner. På denne måde kommer bogen på en måde til at repræsentere repræsentere noget af mindsettet fra interprofessionel læring og samarbejde om at lære af, om og med hinanden – hvor de tre professioner reflekterer over metoder samt faglige og etiske dilemmaer i en personcentreret tilgang til brugerinvolvering i forskellige kontekster i sundhedsvæsenet.  Jeg er desuden rigtig glad for, at vi i  de indledende kapitler omhandlende generelle kernebegreber, har et selvstændigt kapitel, som har fokus på interprofessionel læring og samarbejde, I den ånd er jeg specielt glad for, at bogens første kapitel er forfattet af to brugere som begge har forskellige oplevelser og holdninger til involvering. Det har været vigtigt for fagredaktionen, at dette kapitel udgør deres stemme med egne ord. Det skal ikke være os sundhedsprofessionelle, der genfortæller deres oplevelser”

Boganmeldelse

Du kan læse en anmeldelse af bogen fra SundhedsKultur her