Film om IPLS

Film om interprofessionel læring og samarbejde
Vi gør det allerede – men vi kan gøre det endnu bedre. Pointer omkring interprofessionel læring og samarbejde på Operations- og anæstesiologisk afd. Y, Glostrup Hospital.

Interprofessionel læring og samarbejde – pointer fra Canada, Interview med Mrs. Maria Tassone, Director, Centre for Interprofesional Education, University of Toronto.

Interprofessionel læring og samarbejde – pointer fra Canada, Interview med Dr. Ivy Oandasan, Associate Professor & Research Scholar, University of Toronto.