Interprofessionel læring og samarbejde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen så du har mulighed for at deltage i vores jubilæumsseminar. Program følger snarest.

Indsend abstract til IPLS jubilæumskonference

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet fejrer sit 10-års jubilæum d. 14. og 15. maj 2020 på Hotel Scandic i København.

I den anledning vil vi meget gerne høre fra jer.

Arbejder I med et forsknings-, udviklings- eller praksisprojekt så send os gerne jeres abstract senest d. 31. januar 2020.

I kan læse mere om informationer vedrørende kriterier for jeres abstract her.

Som sundhedsprofessionel vil du erfare at IPLS bidrager til en bedre forståelse af, hvordan de forskellige professioner indgår i et positivt samarbejde.

Samarbejdet vil være baseret på viden om – og respekt for hinandens fagområder. Samtidig vil IPLS supplere din egen faglighed og bidrage til at udvikle samarbejds – og kommunikative kompetencer.

Som patient vil du opleve at en interprofessionel tilgang reelt inddrager patienten i eget behandlingsforløb. Behandling af et samarbejdende team vil således give borgeren et forbedret sundhedsudsbytte.

Interprofessionel læring og samarbejde er ikke nye begreber – de har i over 40 år optrådt i diverse internationale sundhedspolitiske dokumenter.

Den 22. marts 2010 dannede initiativtagere fra Glostrup Hospital Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet med inspiration fra Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada.

Læs mere om stiffelsen af selskabet her
Læs om Selskabets formål her

Selskabet afholder 2 seminarer om året og udsender løbende relevante nyheder til sine medlemmer.

Selskabet har individuelle medlemmer og organisationsmedlemmer fordelt over hele Danmark og Færøerne. Vil du også gerne være medlem eller se priser og fordele, så læs mere her

På denne hjemmeside kan du læse om vores seminarer, workshops, hvordan du bliver medlem, facilitatoruddannelser udbudt af Region Hovedstaden, henvisninger til litteratur m.m.

Aktuelle nyheder

Tilmelding til IPLS-medlemskab