Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsnet

Som sundhedsprofessionel vil du erfare at IPLS bidrager til en bedre forståelse af, hvordan de forskellige professioner indgår i et positivt samarbejde.

Samarbejdet vil være baseret på viden om – og respekt for hinandens fagområder. Samtidig vil IPLS supplere din egen faglighed og bidrage til at udvikle samarbejds – og kommunikative kompetencer.

Som patient vil du opleve at en interprofessionel tilgang reelt inddrager patienten i eget behandlingsforløb. Behandling af et samarbejdende team vil således give borgeren et forbedret sundhedsudsbytte.

Interprofessionel læring og samarbejde er ikke nye begreber – de har i over 40 år optrådt i diverse internationale sundhedspolitiske dokumenter.

Den 22. marts 2010 dannede initiativtagere fra Glostrup Hospital Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet med inspiration fra Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada.

Læs mere om stiffelsen af selskabet her
Læs om Selskabets formål her

Selskabet afholder 2 seminarer om året og udsender løbende relevante nyheder til sine medlemmer.

Selskabet har individuelle medlemmer og organisationsmedlemmer fordelt over hele Danmark og Færøerne. Vil du også gerne være medlem eller se priser og fordele, så læs mere her

På denne hjemmeside kan du læse om vores seminarer, workshops, hvordan du bliver medlem, facilitatoruddannelser udbudt af Region Hovedstaden, henvisninger til litteratur m.m.

Aktuelle nyheder

Har du brug for kompetencer til at facilitere teams og samarbejde på tværs? Skal du understøtte interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsenet og styrke systematisk inddragelse af patienter/borgere og pårørende? Samt understøtte læring og feedback, så se her

Første fysiske arrangement i 2022 bliver den 28. marts. Først byder vi velkommen til en spændende workshop. Du kan læse mere her
Efter workshoppen kan du deltage i vores generalforsamling. Generalforsamlingen bliver også mulig at tilgå via Teams, hvis man er forhindret i fysisk fremmøde. Du kan læse indkaldelsen her

Med ny e-læring kan du blive bedre til at samarbejde på tværs af professioner og involverer. borgere og patienter systematisk. Du får viden, ideer og inspiration til, hvordan I kan arbejde med jeres samarbejds- og læringskultur og skabe mere sammenhængende borger-/patientforløb, hvor der sikres fælles mål og værdier.

Tilmelding til IPLS-medlemskab