Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenets 10 års jubilæum

I 2020 havde IPLS 10 års jubilæum. Desværre satte Corona en effektiv stopper for festlighederne.

Bestyrelsen har besluttet at dedikere 2021 til en række digitale jubilæumswebinarer, hvor der sættes fokus på vigtigheden af interprofessionalitet og systematisk patient-,borger – og pårørendeinddragelse under temaet “Hvor bevæger det interprofessionelle samarbejde sig hen”.

Formen bliver interaktive og involverende digitale webinarer med en varighed på 1-3 timer afhængigt af tema.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med informationer om de enkelte webinarer.

Det første webinar finder sted i marts måned og du kan læse mere om det her https://www.ipls.dk/webinar-hvor-bevaeger-det-interprofessionelle-samarbejde-sig-hen/

Vi har også udgivet et flot jubilæumsskrift som du kan læse her  10 års Jubilæumsskrift – IPLS