IPLS fra et patientperspektiv

Ulla Løkkegaard er kronisk patient og har haft tæt kontakt med sundhedsvæsenet i 20 år. Hun fortæller om IPLS ud fra et patientperspektiv i små videosekvenser; ”Som patient kan mødet med sundhedsvæsenet være meget overvældende. Specielt for de patienter/borgere, der har fået beskeden om en alvorlig sygdom. Disse mennesker kan ofte befinde sig i en choktilstand. Derfor er det yderst vigtigt, hvordan vi som patienter og borgere bliver mødt af sundhedspersonalet”, fortæller Ulla.

I disse videoer kan du høre Ulla fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at sundhedsvæsenet involverer og lytter til patienternes/borgernes behov

I denne video kan du høre Ulla fortælle om, hvad det betyder for patienterne/borgerne at der bliver arbejdet efter deres mål

I denne video kan du høre Ulla fortælle om hvad der er vigtigt for en patient i forhold til overgange fra hospital til kommune

I denne video kan du høre Ulla fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at man som patient/borger mærker, at man er en del af et team