Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet

Tid: Generalforsamlingen finder sted den 5. februar fra 16.45 til 17.30

Sted: Generalforsamlingen afholdes via Teams.

Tilmelding: Tilmelding skal ske her inden 4. februar kl. 12.00. Deltagere vil efterfølgende få sendt et mødelink til Teams.

Indkomne forslag: Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: jette.holtzmann@yahoo.com

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse, se vedhæftede bilag
 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, udsendes senere
 1. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Eventuelt

 

Jette S. Holzmann , formand

Du kan læse bestyrelsens beretning her

Du kan downloade invitationen her