Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet

 

Dato: mandag den 28. marts 2022, kl. 15.45 – 16.30

Sted: Glostrup Hospital, Indgang 3, Aud. A, eller på teams. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til iplsdanmark@outlook.com senest den 20. marts. Husk at angive om du ønsker at deltage på Teams eller kommer til Glostrup.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt, senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes til: tine.lundbak.02@regionh.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse, se vedhæftede bilag
 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, udsendes senere
 1. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg af formand for en 2-årig periode

På valg er: Tine Lundbak (Genopstiller ikke)

 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Ulla Løkkegaard (medl), genopstiller

Jette Holtzmann (medl), genopstiller

Annette Winther Erichsen (medl), genopstiller

Hanne Lisby (suppl), genopstiller ikke

Louise Tvarnø Antoft (suppl), genopstiller ikke

Opstiller som medlem af bestyrelsen:

Alice Mitzie Tvillinggaard

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Anette Lykke Nielson, revisor (genopstiller)

Anne Borch Grande, revisorsuppleant (genopstiller)

 1. Eventuelt

Tine Lundbak, formand for IPLS

Du kan læse bestyrelsens beretning her

Du kan downloade invitationen her