Webinar: Hvad kan vi lære af patienter og borgere?

Tid: Tirsdag den 26. oktober fra 14.00 – 16.15

Sted: Webinaret foregår over Zoom. Deltagere får tilsendt mødelink inden webinarets start

Tilmelding: Tilmelding skal ske til iplsdanmark@outlook.com  senest torsdag den 21. oktober. Deltagere får efter tilmelding tilsendt et mødelink.

Formål med webinaret

I sundhedsvæsenet er der et krav om involvering af patienters/borgers og de pårørendes perspektiv fra politisk side såvel som fra borgerne. Lige nu står vi midt i en tid, hvor sundhedsvæsenet skal være omstillingsparat og det kræver øget samarbejde på tværs af sektorer og professioner. Derfor er det vigtigt, vi har øje for, at patientens/borgerens stemme ikke går tabt.

Patienters/borgeres stemmer og narrative fortællinger er en vigtig kilde til læring for alle i sundhedsvæsenet og kan bruges som ressource til at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for patienter/borgere.

Derfor sætter vi på webinaret fokus på patientens/borgerens perspektiv. I skal arbejde med, hvordan I på en struktureret måde kan bruge patient/borgerfortællinger som metode til læring, hvor fokus er på deres oplevelser, ønsker og mål i mødet med sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere 

  • Anette Lykke Nielson, Uddannelseskonsulent, Center for HR og Uddannelse, Sektion for Kompetenceudvikling
  • Annette Winther Erichsen, Udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse, Sektion for Kompetenceudvikling
  • Berit Madsen, Udviklingskonsulent, Center for R og Uddannelse, Sektion for Kompetenceudvikling

Webinarets indhold

EMNE
Velkomst

Ulla Løkkegaard

v. vært, Berit Madsen, udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse

Formål, indhold og rammesætning af webinaret

Oplæg om systematisk brugerinddragelse

v. Anette Lykke Nielson, uddannelseskonsulent, Center for HR og Uddannelse

Hvad er brugerinddragelse og hvordan arbejder man systematisk med det?

Oplæg om fortællinger som metode til læring

v. Annette Winther Erichsen, udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse

 

Hvad kan vi lære af patienterne/borgerne og de pårørende, og hvordan kan vi bruge fortællinger som kilde til læring?

Drøftelse i breakout rooms på baggrund af oplæggene v. vært, Berit Madsen udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse
Virtuel kaffepause
Patient-, borger, – og pårørendefortællinger

 

Kort introduktion til patient-, borger, – og pårørendefortællinger

v. Annette Winther Erichsen, udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse

–       Kort introduktion: Hvad skal vi lytte efter og være særligt opmærksomme på?

–       At lære at lytte aktivt til fortællinger

Præsentation af patient v. Annette Winther Erichsen, uddannelseskonsulent, Center for HR og Uddannelse

 

En patient/borger fortæller om sit forløb med kronisk sygdom og oplevelsen i mødet med sundhedsvæsenet

v. Charlotte Helmer Mørck, patientunderviser, CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Patient-, borger, – og pårørendefortællinger

 

Kort introduktion til hvorfor pårørende er vigtig at inddrage i sundhedsvæsenet v. Anette Lykke Nielson, uddannelseskonsulent, Center for HR og Uddannelse

 

Præsentation af pårørende

v. Anette Lykke Nielson, uddannelseskonsulent, Center for HR og Uddannelse,

 

En pårørende fortæller om sin oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet

v. Mirza Mølgaard, pårørendeunderviser CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Drøftelse i Breakout rooms og opsamling i plenum v. vært, Berit Madsen
Opsamling og afrunding

v. vært, Berit Madsen, udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse

·      5 gode råd til hvordan du kommer i gang med at arbejde med fortællinger i din afdeling/organisation

·      Opsummering af dagens vigtigste pointer

·      Tak for i dag

Hello

Hello