Jubilæumswebinar: Patienter som undervisere og Augmented Reality i medicinsk uddannelse

Tid: Torsdag den 6. maj klokken 13.30 – 15.00

Sted: Webinaret foregår over Zoom. Deltagere får tilsendt mødelink inden webinarets start

Tilmelding: Tilmelding skal ske til iplsdanmark@outlook.com  senest onsdag den 5. maj.

Deltagere får efter tilmelding tilsendt et mødelink.

Oplæggene: 

”Patienter som Undervisere” involverer 80 patienter med kroniske sygdomme samt pårørende til mennesker med demenssygdom, som deler deres erfaring med studerende på sundhedsuddannelser og sundhedsprofessionelle.

Konceptet ”Patienter som Undervisere” har til formål at give sundhedsprofessionelle mulighed for at træne kommunikation og reflektere over patient-/pårørendeinddragelse sammen med patienter og pårørende, der er klædt på til at give feedback og dele deres erfaringer. Konceptet bidrager til en forståelse for vigtigheden af patient-pårørende-sundhedsprofessionel-relationen, samt at man altid må tage udgangspunkt i det enkelte menneske, som man som professionel står overfor.

Augmented Reality i medicinsk uddannelse – baseret på applikationer fra 2013-18 samt relateret til IPLS og fremtidens sundhedsvæsen

Integration af digitale strategier og ny teknologi såsom Augmented (“udvidet”) Reality og Virtual Reality bliver af mange anset for at have skabt et paradigmeskift inden for uddannelse – også på sundhedsområdet. Gennem de seneste især 5 år er der kommet flere og flere eksempler på, at AR/VR bliver anvendt i bl.a. anatomi- og simulationsundervisning, kirurgisk træning og i behandling. Oplægsholder og læge tilknyttet CAMES Herlev, Jaris Gerup vil i forbindelse med sin forskning på området inddrage relevante fund på brugen af AR-applikationer fra 2013-18 i medicinsk uddannelse*. Ud fra et nyligt interview med det danske AR/VR-firma, Khora, vil webinaret desuden komme omkring teknologiernes implementering i den danske sundhedssektor. Tilsidst vil oplægsholderen give sit bud på AR’s potentiale for IPLS, uddannelse og fremtidens sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om Augmented  Reality i medicinsk uddannelse i denne forskningsartikel https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246121/

Program* med forbehold for ændringer: 

13.20 – 13.30: Deltagere logger ind i mødet

13.30 – 13.35: Velkommen til dagens webinar

13.35 – 13.40: Præsentation af deltagere i breakout rooms

13.40 – 14.15: Augmented Reality i medicinsk uddannelse v/ Jaris Gerup

14.15 – 14.20: Pause til at strække ben mv.

14.20. – 14.55: Patienter som undervisere v/ Judit Vibe Madsen og Ulla Løkkegaard

14.55 – 15.00:  Næste webinar i IPLS og afrunding